Psychotherapy  ~ Psychoterapia
I
Counselling and psychotherapy can be useful for anyone who would like to explore how they are in this world and how things affect their whole being. It can be a great support and teacher on how to respond to life especially if you have experienced significant events that have made fluid movement towards happiness  impossible, like  trauma, bereavement, conflict, illness, stress, anxiety, addictions, and personality disorders. The list is long but the process is very individual. In the therapeutic setting we are going to start by setting up a mutual contract and agreement we can work on. The length of therapy differs depending on the need of a client. We can work in brief therapy up to twelve months as well as over the longer term, constantly reviewing our progress.

I offer meetings in two places:

EDINBURGH  136  causwayside and STOW  (Scottish borders)
 
  


 Fee is £50 for 50 min There might be some concession available for students and people with low income.

Terapia i doradztwo psychologiczne obejmuje szeroki zakres działań w zależności od  odczuwanych potrzeb  klientów, od poszerzania własnej  świadomości i poznawania własnych możliwości, po postrzeganie siebie w procesie  wzajemnego  oddziaływania  i wpływu na otoczenie. Może być także doskonałym wsparciem i możliwością poznania i nauczenia się nowych strategii działania w życiu, szczególnie  przydatnych w sytuacjach  kryzysowych gdy  trudne zdarzenia czy okoliczności  uniemożliwiają naturalny i płynny ruch ku szczęściu. Takich jak trauma, utrata kogoś bliskiego, konflikt, choroba, stres, uzależnienia, czy problemy z osobowością. Lista jest długa ale i proces  dojrzewania do terapii każdej osoby jest bardzo indywidualny ... Na początku naszej pracy ustalamy obopólny kontrakt . W zależności od sytuacji i potrzeb klientów ustalamy  też opcję terapii krótkoterminowej i długoterminowej .
 
Oferuję spotkania klientami w dwóch miejscach :
Stow i Edynburg 

Opłata za 50 minut sesji  to 50 funtów. Możliwe są zniżki dla studentów i  bezrobotnych.

Nature work ~ Praca w naturze
Nature walk

Nature walk is designed for people who's life and relationships are intense and fast. It is a good way to slow down and learn about oneself in the context of the natural world. In this work we drop in to the sacredness and purity of the natural world with knowledge that we can be held here with all that comes up and stirs in us. During the walk sometimes it’s good to take notes, as we are going to encounter different elements and our relationship to those as well as other phenomena might be important in this journey. Depending on the weather conditions the walk lasts around an hour to two hours and takes place in various locations to be agreed between us. You need to show up dressed appropriately with sturdy boots and waterproof gear. The walk would usually end with a cup of tea in a local cafe where we part.

The fee for this work is 35/40/45 per hour

Spacery terapeutyczne w naturze 

Spacery terapeutyczne w naturze są przeznaczone dla ludzi, którzy żyją  bardzo intensywnie, w ciągłym pospiechu,  tak szybko ,że owa prędkość zaczyna  wpływać niekorzystnie na jakość ich  życia, jest to też oferta dla tych, którzy obawiają  sie przyrody. Spacer i terapia w naturze może być bardzo dobrym sposobem na zwolnienie tempa życia i zanurzenie sie w naturalnej, czystej przestrzeni z poczuciem, że z czymkolwiek tam udamy, natura to przyjmie. Podczas terapeutycznego spaceru dobrze czasami  robić notatki , jeśli jest to możliwe, by  utrwalić własne myśli i doznania podczas różnorodnych spotkań  z fenomenami przyrody.  Zależnie od warunków pogodowych spacer terapeutyczny może trwać od godziny do dwóch i  odbywa się w różnych miejscach w okolicach Edynburga. Musisz pamiętać, aby Twoje ubranie było adekwatne do pogody. Spacer zazwyczaj będzie się kończył ciepłym napojem w lokalnej kafejce gdzie też  będzie czas ,przed naszym rozstaniem, na krótkie podsumowanie całej wyprawy. 

Koszt takiej pracy to 35/40/45 za godzinę .
 


 Ceremonies ~ Ceremonie

Ceremonies are the markers of special events in your life, like endings, beginnings, transitions and celebrations. You might want to have somebody to help you to mirror that into the physical realm so you have tangible experience to help you ground, root that in your life . The ingredients of the ceremony might contain your personal, special items and certain You might want to create a special gift to your child or your beloved. Creating a sacred space  for that passage might be a very important part of the whole process. Creating a ceremony might be a way of bonding and inviting more beauty into your life.

Pricing for this work is very individual so that is going to be agreed in contract.

Ceremonie są odzwierciedleniem punktów zwrotnych w życiu każdego człowieka. W każdym ważniejszym momencie,  takim jak narodziny, śmierć, ślub , przejście z dzieciństwa w dorosłość, towarzyszy nam określona uroczystość, określony rytuał. Czasami nie mieliśmy możliwości brania udziału w tego typu ceremonii i cos w nas pozostało niedokończonego. Stworzenie odpowiednich warunków  i czasoprzestrzeni może pomoc Ci ugruntować ową  zmianę w życiu. Do takiej ceremonii możesz użyć ważnych dla Ciebie przedmiotów. Z mojego doświadczenia wynika że, owe rytuały mogą stać sie procesem scalania i pełnej integracji własnego  życia i pogłębieniem więzi z otaczającym pięknem tego świata. 
 
Koszt takiej pracy jest bardzo indywidualny , więc to będzie  uzgodniane przy kontrakcie. 

 
Woman's circle work

This work is only offered for women. It is an invitation for the  feminine to come deeper into our lives. The content of this day is opened to whatever would like to move through us depending on the participants. No-one and everyone is facilitating that circle.
It takes place in Stow and please contact me if you would like to participate. This is a deeply sacred sharing for women who have already done some work and by invitation only.Spotkania kobiet w kregu .

Tego typu spotkania są oferowane tylko kobietom i mają na celu pogłębienie przyzwolenia  sobie na kobiecość, przejawianą  na swój indywidualny sposób. W tym dniu otwieramy się na wszystko, co nas porusza (w zależności od potrzeb uczestniczek ). Nikt nie jest prowadzącym ,my wszystkie zagospodarowujemy dla sobie ten wspólny czas.  Spotkania odbywają się w Stow, Proszę skontaktuj sie ze mną,  jeżeli jesteś zainteresowana. Jest  to głębokie  dzielenie się własnymi przemyśleniami i przeżyciami, przeznaczone jest  dla kobiet ,które wykonały już kawałek pracy nad sobą.