My name is Anika Wycislik, I am a woman dedicated to truth, love and life. I speak two languages: Polish and English and I am able to practice in both of them. I am a practicing gestalt psychotherapist , a nature guide (life long apprenticeship) and an awareness lover.
I work with both science and art, and feel deeply nourished by both. I have completed different trainings and I experience life as an ongoing process. I am deepening my presence in different realms of existence and this enables me to deal with quite a wide range of issues that my clients bring. I am really honoured to have worked and been in the presence of some highly realised teachers, and grateful for the support  of my family and friends. I have been in service in many different ways and the way I work changes according to what is most present for me. I have a good sense of humour, awareness and enough skills to create a safe, loving space for unfolding processes. I am in ongoing supervision and I constantly practice surrender to my own being. If any of this makes sense to you get in touch. You are warmly invited.
Nazywam się Anika Wyciślik Jestem kobietą oddaną prawdzie, miłości i życiu. Mówię i pracuję w dwóch językach : polskim i angielskim. Jestem praktykującą terapeutką Gestalt, przewodniczką Natury ( i jej nieustanną uczennicą) , miłośniczką świadomego życia ( co czasami bywa skomplikowane) jestem związana zarówno ze światem sztuki jaki i nauki, oba te nurty splatają się i wzbogacają moją ścieżkę. Ukończyłam wiele kursów i szkół i  wciąż kontynuuję naukę  poznania i realizacji samoświadomości. Pogłębiam swoja wiedzę na różnych poziomach egzystencji, co pozwala mi pozostawać w kontakcie z moimi klientami, którzy borykają sie z różnymi trudnościami. Czuję się zaszczycona że mogłam uczyć się od ludzi mądrych i doświadczonych  nauczycieli, otoczona wsparciem swojej rodziny i przyjaciół. Moja praca przyjmuje różną formę, w zależności od potrzeb klientów.  Mam  poczucie humoru, samoświadomość i wystarczająco dużo umiejętności aby stworzyć bezpieczną, kochającą przestrzeń dla procesu który się wyłania podczas terapii. Jestem w regularnej superwizji i aktywnie uczestniczę w procesie poznawczym. Jeżeli czujesz, że to, co tu jest napisane jest Ci bliskie skontaktuj sie ze mną. Serdecznie  zapraszam.
  1. Title 3
    Description
    Title 3

Education
Wyksztalcenie

Trainings ~
Szkolenia

ASIST , Trauma Release technique – introduction  , Creative arts in nature, Group work theory and practice (one year course) certificate ,Family Constellations- psychotherapy course, Drama workshops, Fun with paint and paper ,  Reiki level 1 and 2

Other schools ~ inne szkoly

shamanic practitioner training , certificate Edinburgh Shamanic Centre  Certyfikat osoby praktykujacej prace z natura Centrum Szamanskie w  Edynburgu,

Feather and stone ; ENERGY WORK TRAINING
 advanced teacher training
Pioro i kamien : Praca z energia , dwa poziomy i poziom nauczycielski ,Certyficat

Gathering essence ~ Daoyist Yoga school
Gathering essence ~ Szkola Yogi Taoistycznej

Dancing with life ~ ongoing Movement Medicine group with Cathrine Wright . Tanczac z zyciem ~ grupa Movement Medicine z Cathrine WrightAcademic background ~ Wyksztalcenie akademickie

BA in Community Education - Children and Adolescent Psychology; pre-school, primary teaching, young learners pedagogy ~ Silesian University in Katowice ~ Licencjat z pedagokiki , pedagogika wczesnoszkolna , Uniwersytet Slaski w katowicach

Three years course  in Gestalt Psychotherapy (Certificate equivalent to UK Diploma  in Psychotherapy) PSYCHED , Wroclaw  
Szkola Edukacji Psychologicznej Psyched , trzyletni kurs , Wroclaw

MSc in Gestalt Psychotherapy (Accredited by Middlesex University) (Metanoia Institute , London  ~ Mgr z Psychoterapii Gestalt (kliniczna) Uniwesytet Middlesex , Instytut Metanoia

Post-Graduation Certificate in body work with Michael Clemmens
( 1year)  Edinburgh Gestalt Institiute
Roczny kurs podyplomowy ukonczony certyfikatem z pracy z cialem