This area is fully editable and gives you the opportunity to go into more detail about your business, what you do and what sets you apart from the competition.

This area is fully editable and gives you the opportunity to go into more detail about your business, what you do and what sets you apart from the competition.

This area is fully editable and gives you the opportunity to go into more detail about your business, what you do and what sets you apart from the competition.

WELCOME~WITAJ

“The Universe contains three things that cannot be destroyed; Being, Awareness and LOVE"
"Wszechświat złożony jest z trzech części , które nie mogą  ulec  zniszczeniu: Jestestwo, Świadomość i Milość"
-Deepak Chopra 
 
The purpose of this website and my work is an invitation to recognize and realize all of these things in oneself .  Enjoy!
 
Oferta tej strony i mojej pracy jest zaproszeniem do rozpoznania w sobie i  realizacji  owych trzech części.  
      Miłych doświadczeń !

Gestalt psychotherapy ~ Psychoterapia Gestalt

Gestalt therapy is a holistic, creative approach to working with psychological, emotional and relational difficulties. It can be used in a whole spectrum of low-moderate mental health difficulties up to self-realisation and transcendence. This therapy focuses on present moment and relational field between client and therapist. It accepts and holds all spectrums of human beingness including background. It is supportive, creative and nourishing as well challenging and expansive in its core. It brings experimentation, body, dreams and awakening into therapeutic context. As a gestalt therapist I have over sixteen years of experience and I am constanlty learning. 

Terapia Gestalt to holistyczne , kreatywne podejście do pracy psychologicznej w zakresie zdrowia psychicznego ,zarówno emocjonalnego  jak i problemów interpersonalnych. Może być użyte w bardzo szerokim spectrum od problemów o podłożu psychosomatycznym do rozwoju duchowego i  transcendencji. Ten rodzaj terapii jest oparty na doświadczaniu chwili obecnej oraz na relacji stworzonej miedzy klientem a terapeutą. Akceptuje on i obejmuje całe spectrum ludzkiego jestestwa włączając w to tło obecne i historię osobistą człowieka który na tą terapię sie zgłosił. Jest to pomaganie wspierające, twórcze i wspomagające zarazem, stanowiące wyzwanie i otwierające własny potencjał. Zawiera eksperyment , pracę z ciałem , sny i przebudzenia w swoim terapeutycznym kontekście. Jako terapeutka Gestalt mam piętnaście lat doświadczenia I cały czas się uczę.
Read More
Nature Embrace ~ Zjednoczenie z Natura
Being a guide in nature for people and facilitating that process takes different shapes depending on the level of safety and openess to it. It might be a simple walk and talk and connection to different elements, it might be a fire, a circle space held there for people, and it might be overnight stay, facing fear, loneliness. During our time, she (nature) is the facilitator, I am a guide and heath and safety officer. There are certain spots around Edinburgh where this work is possible and longer trips might be available, as well as working with groups of people . Working in a ceremonial, ritual way is included in this invitation, for example marking endings or beginnings as well as simple blessings and basic rites of passage. You can find more in the Services section. This work is recommended for people who already have done some work with themselves and have obtained some grounding in their life.

Praca  przewodniczki  w Naturze polega na poprowadzeniu całego procesu w przyrodzie  poprzez  różne , zmieniające się  formy, kształty i żywioły. Rodzaj pracy uzależniony jest od poziomu zaufania i otwartości klienta na ten rodzaj pracy. Nasza spotkania mogą  polegać na wspólnym spacerze, rozmowie , mogą też łączyć się  z innymi elementami , takimi jak spotkanie przy ognisku czy  w kręgu. Może to również być całonocny pobyt i zmierzenie sie z lękiem lub samotnością. Podczas tego czasu Natura jest tą, która przynosi doświadczenia, moje zadanie sprowadza się do przewodnictwa i  do BHP całej wyprawy .Tego typu spotkania mogą się odbywać w okolicach Edynburga, możliwe są również dalsze wyjazdy  i praca z grupą zainteresowanych. W zakres owego przewodnictwa wchodzi również praca z drobnymi rytuałami , takimi jak zakończenia i początki, błogosławieństwa (przyzwolenia ) czy  małe rytuały przejścia . Więcej o  metodach tego typu terapii w sekcji: oferta . Praca w Naturze jest polecana osobom, które już wykonały jakąś pracę nad sobą i mają  ugruntowanie w życiu codziennym.

Read More